Politica de confidențialitate – OFER.MD

 

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

 

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și a drepturilor subiecţilor de date cu caracter personal, conform Legii Nr. 133 din 08.07.2011. OFER.MD asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Clientului. În acest sens, Site-ul utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a datelor colectate.

 

OFER.MD se obligă să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal ale Clientului numai în vederea realizării scopului activității comerciale specificate, printre care date statistice și întocmirea de rapoarte. Totodată, prin accesarea site-ului, Clientul își exprimă consimțămîntul că OFER.MD poate utiliza aceste date pentru activități de marketing, publicitate și de promovare a produselor și serviciilor proprii sau ale partenerilor săi prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare. 

 


Prelucrarea înseamnă accesul, utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea şi/sau distribuirea de informaţii către servere locale şi/sau internaţionale. În conformitate cu dispoziţiile legii privind protecţia datelor personale, Clientul este de acord, explicit și fără echivoc, ca: OFER.MD să folosească datele cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează în procesul de înregistrare, pe teritoriul Republicii Moldova și să le dezvăluie către autorități/instituții publice abilitate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, la solicitarea acestora din urmă, pentru realizarea obiectului acestui contract. Furnizarea datelor cu caracter personal ale Clientului, altor companii cu care OFER.MD se află în relații de parteneriat (furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii), se va face numai în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.